Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt


Perro Hondenexperts kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail of telefonisch aan ons heeft verstrekt. Perro Hondenexperts verwerkt de volgende persoonsgegevens

uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mailadres

Waarom heeft Perro Hondenexperts uw gegevens nodig


Perro Hondenexperts verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Perro Hondenexperts uw adresgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen huisbezoek.

Hoe lang bewaart Perro Hondenexperts uw gegevens


Perro Hondenexperts bewaart uw persoonsgegevens zo lang u dat wenst. Als u niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken, dan worden uw gegevens als u dit kenbaar maakt verwijderd.

Delen met anderen


Perro Hondenexperts verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek


Op de website van Perro Hondenexperts worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics


Perro Hondenexperts maakt geen gebruik van Google Analytics.
Perro Hondenexperts heeft Google op geen enkele manier toestemming gegeven om via onze site op enige wijze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mary@hondenexperts.nl. Perro Hondenexperts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging


Perro Hondenexperts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Perro Hondenexperts maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Perro Hondenexperts verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via
mary@hondenexperts.nl.

Https://www.perrohondenexperts.nl is een website van Perro Hondenexperts.
Perro Hondenexperts is als volgt te bereiken:
Postadres: Elmpterweg 20, 6042 KL Roermond
Vestigingsadres: Elmpterweg 20, 6042 KL Roermond
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12052991
Telefoon: 06 – 45 42 63 35
E-mailadres: mary@hondenexperts.nl

tray button
play pause